Thetis IMS
Basic Concepts

Grundlæggende begreber

Med Thetis IMS opdeler I jeres lagerhal i lokationer. En lokation kan være alt fra et stort gulvareal til en lille skuffe i en reol. Hvis I lagerfører hele paller, kan det give mening med en lokation som den førstnævnte, hvorimod det giver mening med en lokation som den sidstnævnte, hvis I lagerfører skruer og møtrikker.

Det er ikke altid, at alle eksemplarer af en vare er salgbare. Det kan der være forskellige årsager til. Nogle eksemplarer kan f.eks være i karantæne eller være beskadiget. For at sikre, at I ikke medtager sådanne eksemplarer i jeres disponering, opererer Thetis IMS med begrebet status.

Forudsætningen for sporbarhed er, at jeres system kan svare på disse spørgsmål for hver eneste eksemplar af enhver vare som er eller har været på jeres lager:

 • Hvor kom det fra, da det kom til jeres lager?
 • Hvilke egenskaber har det, som synligt adskiller det fra andre eksemplarer af den samme vare?
 • Hvor har det været på jeres lager?
 • Hvor ligger det henne nu?
 • Hvilken status har det?
 • Hvornår har det forladt jeres lager og hvor er det sendt hen?

For at kunne svare på ovenstående spørgsmål organiserer Thetis IMS varerne på jeres lager i beholdninger. En beholdning afbilder et antal eksemplarer af en given handelsvare, som har:

 • Den samme oprindelse
 • De samme synlige egenskaber
 • Den samme historik med hensyn til flytninger imellem jeres lokationer
 • Den samme aktuelle lokation
 • Den samme status

I Thetis IMS består jeres samlede lager således af en hel masse beholdninger.

Hvis I ønsker at flytte en beholdning, behøver I blot at ændre dens lokation.

Hvis I ønsker at markere en beholdning som beskadiget eller andet, behøver I blot at ændre dens status. Du kan se hvilke statusser systemet indeholder her.

Der kan ligge mange beholdninger på den samme lokation. Det kan være beholdninger af forskellige handelsvarer, men det kan også være beholdninger af den samme handelsvare, som har forskellig status eller forskellige synlige egenskaber.

Hver gang I modtager eller sender varer, registreres det som en bevægelse i en beholdning. Alle bevægelser bliver registreret med angivelse af tidspunkt og bruger.

Over tid kan der være mange bevægelser ind og ud af en beholdning. Typisk sker der en stor bevægelse ind i beholdningen, når I modtager varerne fra leverandøren, og en hel masse mindre bevægelser ud af beholdningen efterhånden som I pakker varer til jeres kunder. Også andre typer af bevægelser er mulige. Du kan se en liste over bevægelsestyper her.

I Thetis IMS kan forskellige eksemplarer af den samme vare selvfølgelig ligge på mange forskellige lokationer samtidigt, og forskellige eksemplarer af den samme vare kan have forskellige batch-numre og forskellige udløbsdatoer. Batch-nummer og udløbsdato er synlige egenskaber ved varen.

Det er altid muligt at se, hvornår og hvordan eksemplarerne på en given lokation er modtaget på lageret.

Det er altid muligt at genskabe den eksakte beholdning på et vilkårligt tidspunkt, fordi alt bliver registreret som transaktioner.