Thetis IMS
Introduction

Introduktion

I denne manual beskriver vi, hvordan du kommer i gang med at bruge Thetis IMS.

Det første afsnit beskriver systemets brugergrænseflade. Når du har læst dette afsnit kan du finde rundt i systemet

Thetis IMS er lavet så fleksibelt, at det kan anvendes af stort set alle lagerførende virksomheder. For at du kan bruge det I jeres virksomhed, skal du sætte det op, så det passer til jeres behov.

Opsætning af systemet sker på to niveauer. Det hænger sammen med, at systemet gør det muligt for jer, at have flere områder indenfor rammerne af jeres abonnement. Opsætning af henholdsvis jeres abonnement og jeres områder er beskrevet i de to følgende afsnit.

Muligheden for at have flere områder indenfor samme abonnement kan I f.eks udnytte, hvis I driver lagerhotel. I kan da have et område for hver af jeres kunder. Hver kunde har da hver sit eget datasæt og sine egne nummerkredse. I undgår således problemer ved sammenfald i f.eks vare- og ordrenumre.

Når du har sat systemet op, skal du oprette stamdata. Det vil f.eks sige data om jeres varer og lokationer. Dette er beskrevet i det næste afsnit.

Hvis I har mange stamdata, kan det synes uoverskueligt at skulle oprette dem en af gangen. I kan da overveje at installere vores tilføjelse til import af CSV/XLS filer. Med denne tilføjelse kan I importere stamdata fra kommaseparerede filer og fra Excel filer.

Herefter er I klar til at starte daglig drift. I den daglige drift er de vigtigste data forsendelser og leverancer. Forsendelser er affødt af jeres salgsordrer, mens leverancer er affødt af jeres indkøbsordrer.

Når I opretter en forsendelse, bestemmer I selv, hvilke varer der skal med på forsendelsen. I kan vælge at oprette en forsendelse, der matcher en enkelt salgsordre. Men I kan også vælge at oprette en forsendelse, der dækker delmængder af mange salgsordrer. Det er helt op til jer.

I vil sikkert ønske at lave en integration mellem det system, som indeholder jeres salgsordrer og Thetis IMS. Hvis I er løsningskunde, kan vi tilbyde at lave og drive en sådan integration. Hvis I ikke er løsningskunde, kan I lave en sådan integration via vores REST API. Vi laver også standard tilføjelser til systemet, som etablerer integration til andre systemer. Hvis vi har en tilføjelse, som etablerer integration til jeres ordresystem, kan I installere den under jeres egen AWS konto.

Leverancer kan på samme måde som forsendelser indeholder varer fra mange forskellige ordrer. Typisk vil I oprette en leverance, når I får besked fra leverandøren om at varerne er afsendt.

Når I har oprettet leverancer og forsendelser kan lageret gå i gang med at modtage og plukke og pakke. Lagerets arbejdsgange er beskrevet i vores procedurehåndbog.

I det sidste afsnit beskriver vi nogle avancerede muligheder for opsætning af systemet.