Thetis IMS
Create Location

Oprettelse af lokationer

Jeres lokationer udgør en opdeling af lageret i mindre enheder. Sådan en opdeling kan selvsagt være mere eller mindre finkornet. Jo mere finkornet den er, jo nemmere vil det være at finde en given vare. Til gengæld vil selv den mindste flytning af varen kræve, at I foretager en registrering af flytningen i systemet. Der er ingen fast regel for, hvordan man bedst opdeler sit lager i lokationer.

Gulvplads opdeles typisk i områder eller ranker. Et område er bare et areal som er sammenhængende. En ranke er et langt smalt areal, hvor der f.eks kan stå paller i forlængelse af hinanden.

Pallereoler opdeles ofte i pallepladser. Sådan en opdeling giver mening, hvis alle pallerne har samme størrelse (f.eks EUR paller). Hvis I har paller af forskellige størrelser, er det bedre at opdele pallereoler sådan, at hvert bærelag i hvert fag er en selvstændig lokation.

Almindelige reoler opdeles typisk efter fag og hylde. Hvis varerne er små kan det være relevant at opdele i endnu mindre enheder.

Systemet kræver at en lokation har et nummer. Vi anbefaler at I opbygger jeres lokationsnumre sådan, at det er nemt for medarbejderne at finde lokationen.

En klassisk måde at nummerere sine lokationer på er ved hjælp af seks cifre, hvor de to første angiver gang, de næste to fag og de to sidste hylde.

I skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt er lokationernes numre, der bestemmer i hvilken rækkefølge varerne bliver vist ved indlagring og ved plukning. Lokationernes numre udgør tilsammen en endimensionel ordning af lokationerne, som bestemmer hvordan systemet vil bede medarbejderne bevæge sig rundt i lagerhallen.

Du kan læse mere om lokationer i vores datakatalog.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan oprette en lokation.