Thetis IMS
Create Zone

Oprettelse af zoner

Du behøver ikke at oprette zoner for at bruge systemet. Zoner er relevante, hvis du ønsker mulighed for at plukke bestemte varer fra vilkårlige lokationer i en mindre del af lagerhallen.

Forestil dig en lagerhal med et kølerum. I kølerummet er der selvfølgelig kun begrænset plads. Som altid svinger beholdningen af de forskellige varer. Til nogle tider er der meget på lager af en given vare, mens der til andre tider er mindre på lager af varen. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at allokere et antal bestemte lokationer til varen. Gjorde I det ville I spilde plads, når der ikke var ret mange på lager af varen, og I ville mangle lokationer, når der var mange på lager. Det vil være bedre blot at kræve, at varen bliver placeret og plukket fra en lokation i kølerummet.

For at bringe en zone i spil skal du oprette nogle handelsvarer, som skal plukkes i zonen. Det gør du ved i handelsvarebilledet at sætte ‘Pluk fra’ lig ‘Zone’ og ‘Pluk fra zone’ lig zonens navn.

I det ovenfor nævnte eksempel vil du oprette en zone ved navn ‘Kølerum’, og du vil derefter oprette alle jeres kølevarer med ‘Pluk fra’ lig ‘Zone’ og ‘Pluk fra zone’ lig ‘Kølerum’.

Du kan læse mere om zoner i vores datakatalog.

Nedenfor kan du se, hvordan du opretter en zone.