Thetis IMS
Stock Taking

Optælling

Undertiden vil I ønske at lave optællinger af lageret. Det er beskrevet i vores procedurehåndbog, hvordan du kan oprette og udføre optællinger.

Cyklisk optælling

Ved cyklisk optælling tæller I beholdningerne op med jævne mellemrum og på skiftende tidspunkter.

I stedet for at tælle hele lageret op på en gang, tæller I nogle beholdninger i dag, nogle andre i morgen og så fremdeles. Over tid får I alle beholdninger på lageret talt op.

Forskellige produkter kan have forskellige krav til, hvor ofte det er relevant at tælle deres beholdninger op. Meget dyre produkter ønsker I at optælle ofte, mens mindre bekostelige produkter kan optælles sjældnere.

I kan vælge et optællingsinterval for de enkelte produktgrupper.

På hver eneste beholdning står der en dato for, hvornår beholdningen sidst er optalt. Hvis en beholdning ikke er talt op indenfor det antal dage, som der er angivet som optællingsinterval for den relevante produktgruppe, vil beholdningen tælle med i antallet af beholdninger til optælling. Antallet af beholdninger til optælling står i startbilledet. Hvis du i startbilledet klikker på pilen ud for antallet af beholdninger til optælling, viser systemet dig beholdningerne. Du kan derefter via menuen oprette en planlagt optælling.

Planlagt optælling

En planlagt optælling er en optælling af en række beholdninger, som du har udvalgt på forhånd.

Ad-hoc optælling

En ad-hoc optælling er en optælling af en eller flere beholdninger, som ikke er planlagt på forhånd. Systemet opretter automatisk ad-hoc optællinger, når du foretager justeringer fra andre billeder end optællingsbilledet.

Varekontrol optælling

En varekontrol optælling er en optælling af alle beholdninger af en given handelsvare. Du kan oprette en varekontrol optælling fra handelsvare-billedet.