Thetis IMS
Start

Startbilledet

Startbilledet giver jer et overblik over lageret lige her og nu. Nedenfor beskriver vi de forskellige dele af billedet.

Vareopslag

I feltet øverst til venstre kan I indscanne en stregkode. Hvis stregkoden indeholder identifikation af en handelsvare, viser systemet derefter et billede, hvor I kan se logistiske oplysninger om handelsvaren. Specielt kan I se, hvilke beholdninger I aktuelt har på lager af varen.

Arbejdsgange

De store knapper med de runde ikoner giver jeres lagermedarbejdere adgang til at udføre de forskellige arbejdsgange på lageret. Disse arbejdsgange er beskrevet i vores procedurehåndbog.

Nøgletal

Felterne til højre viser de vigtigste operationelle nøgletal.

Antal indkøbsordrer forventet i dag

Antallet af indkøbsordrer der har en forventet ankomstdato, der er mindre end lig dags dato.

Antal varer til opfyldning

Antallet af handelsvarer som lige nu har en pluk-bar beholdning, der er mindre end eller lig varens opfyldnings-niveau.

Antal igangværende forsendelser

Antallet af forsendelser, som der er udskrevet plukke-liste til, men som endnu ikke er færdigpakket.

Antal forsendelser der venter

Antallet af forsendelser som I af en eller anden grund har valgt skal vente.

Antal beholdninger til optælling

Antallet af beholdning som ikke har været optalt indenfor den tid som produktgruppen foreskriver.

Antal gamle beholdninger

Antallet af beholdninger som har en alder, der overstiger den alder, der er sat for, hvornår beholdninger af varen skal betragtes som gamle. Du kan læse mere i vores datakatalog.

Forsendelser

Det øverste diagram viser, hvordan antallet af åbne forsendelser har udviklet sig over de seneste 12 timer. I perioder, hvor I pakker færre forsendelser, end I opretter, vil kurven være stigende. I perioder, hvor I pakker flere forsendelser, end I opretter, vil kurven være faldende. Kurven viser så at sige, hvordan I får ædt jer ind på den udestående mængde af forsendelser.

Diagrammet viser en kurve for hver leveringsdato.