Thetis IMS
Create User

Oprettelse af brugere

Alle brugere af systemet skal logge på med et brugernavn og et password. Vi anbefaler, at hver eneste bruger får sit eget brugernavn og sit eget password.

Jeres abonnement er gyldigt for et givet antal samtidige brugere. Ved opgørelsen af antallet af samtidige brugere, spiller det ingen rolle, om der er 10 brugere, som alle er logget på med det samme brugernavn, eller om der er 10 brugere, der er logget på med hver sit brugernavn. I begge situationer vil antallet af samtidige brugere være 10.

Når hver bruger har sit eget brugernavn, har I meget bedre mulighed for efterfølgende at spore, hvilke brugere der har foretaget en given ændring af systemet.

Du kan læse mere om brugere i vores datakatalog.

Nedenfor kan du se, hvordan du opretter en bruger.

Adgangsbegrænsning

Det er muligt at begrænse brugerens adgang til dele af systemet ved hjælp af afkrydsningsfelter. Her gennemgår vi disse felter og deres betydning.

Administrator

Hvis dette felt er afkrydset, har brugeren adgang til følgende dele af systemet:

  • Abonnementsbilledet (Administration/Abonnement).
  • Administrationsbilledet (Administration/Administration).

Dette felt skal endvidere være afkrydset, hvis brugeren skal have mulighed for at eksportere data fra systemets oversigtsbilleder.

Kun lager

Hvis dette felt er afkrydset, har brugeren kun adgang til de oplysninger, som er nødvendige for at udføre arbejde på lageret. I kan på den måde sikre, at lagermedarbejdere ikke får indsigt i forhold af kommerciel betydning.

Når feltet er afkrydset, har brugeren ikke adgang til følgende oplysninger:

  • Oplysninger af økonomisk art såsom priser og værdier.
  • Oplysninger som alene er af betydning for indkøb, og som ikke under alle omstændigheder vil være synlige for medarbejderen i forbindelse med dennes udførelse af sit arbejde.