Thetis IMS
Create Global Trade Item

Oprettelse af handelsvarer

Du kan læse mere om handelsvarer i vores datakatalog.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan oprette en handelsvare.

Beholdningstal

I handelsvareoversigten (‘Vedligehold/Handelsvarer’) er det muligt at se en række lagertal for hver eneste handelsvare. I denne artikel forklarer vi betydningen af tallene.

Sk_rmbillede_2019-12-02_kl._13.56.46.png

Salgbar beholdning

Den salgbare beholdning er det antal af varen, som I lige nu har på lager, og som I ikke har markeret som beskadiget, i karantæne eller på anden måde uegnet til salg. Varer tilgår den salgbare beholdning, når I scanner dem ved modtagelse. Varer fragår den salgbare beholdning, når I scanner dem ved pakning.

Den salgbare beholdning er altid større end eller lig 0. Hvis I aldrig har haft varen på lager, er feltet ikke udfyldt.

Hvis I vil have mulighed for at pakke varer, som I endnu ikke har modtaget, skal I tillade ikke-trukne varer. Hvis I har pakket nogle varer, som I ikke har modtaget, vil den salgbare beholdning være 0, og det ikke-trukne antal vil angive, hvor mange I har pakket.

Systemet beregner den salgbare beholdning som summen af det resterende antal på alle beholdninger med status salgbar.

Plukbar beholdning

Den plukbare beholdning er den del af den salgbare beholdning, som lige nu ligger på varens plukke-lokation. Den plukbare beholdning falder, når I pakker varer fra plukke-lokationen, og den stiger, når I flytter varer til plukke-lokationen.

Den plukbare beholdning er en vigtig størrelse, hvis I kun tillader at varer bliver plukket fra deres plukke-lokation.

Den plukbare beholdning er altid større end eller lig 0. Hvis der aldrig har ligget nogle varer på plukke-lokationen, er feltet ikke udfyldt.

Systemet beregner den plukbare beholdning som summen af det resterende antal på alle beholdninger, som har status salgbar, og som befinder sig på varens plukke-lokation.

Antal reserveret

Det reserverede antal viser, hvor meget I har disponeret til ordrer og andre formål. Det reserverede antal stiger, når I opretter en reservation, og det falder, når I pakker varer. Som regel opretter systemet automatisk en reservation for jer, når I opretter en forsendelseslinje.

Det reserverede antal er altid større end eller lig 0. Hvis der aldrig har været reserveret af varen, er feltet ikke udfyldt.

Systemet beregner det reserverede antal som summen af det resterende antal på alle reservationer. Det resterende antal er lig det reserverede antal minus det trukne antal.

Antal disponibel

Det disponible antal viser, hvor stort et antal af varen I kan disponere over i relation til nye ordrer.

Antal disponibel kan i modsætning til de øvrige lagertal være negativ. Det vil det være i de tilfælde, hvor I har disponeret over flere varer, end I aktuelt har på lager.

Systemet beregner antal disponibel som den salgbare beholdning minus det reserverede antal.

Antal på vej

Antal på vej viser, hvor meget I har bestilt hos jeres leverandører, men som I endnu ikke har modtaget. Antal på vej stiger, når I opretter en ny leverancelinje. Antal på vej falder, når I modtager varerne. Hvis I ikke modtager alle varerne, bliver antal på vej korrigeret, når I danner en modtagekvittering.

Antal på vej er altid større end eller lig 0. Hvis der ikke er nogen varer på vej er feltet ikke udfyldt.

Systemet beregner antal på vej som summen af alle leverancelinjer på åbne leverancer med fradrag for varer, der allerede er modtaget. En leverance er åben, sålænge der ikke er dannet en modtagekvittering til den.